Leitung
Ralf Reulke +49 30 67055 518


Wissenschaftliche Mitarbeiter
Dominik Rueß


Doktoranden
Henry Meißner
Dominik Rueß


Diplomanden / Masterstudenten
Niklas Deckers
Christian Hümmer


Studenten
Stefan Hahn
Jochen Rueß


Ehemalige Mitarbeiter, Doktoranden und Studenten
Michele Adduciexternal link www.micheleadduci.net
Konstantinos Amplianitisexternal link www.kostasamplianitis.com
Franz Andert
Sascha Bauer
Sebastian Becker
Sourabh Bodasexternal link sites.google.com/site/sourabhbodas/
Kevin Buchwinkler
Alvaro Catala-Prat
Daniel Deppisch
Thomas Döring
Gregor Eisenmann
Hannes Eugsterexternal link www.inovitas.ch
Gianluca Giaquinto
Marcello Maria Giovenco
RenĂ© Heideklangexternal link www2.informatik.hu-berlin.de/~heidekla/
Daniel Heinexternal link www.dlr.de/os/desktopdefault.aspx/tabid-3459/53[...]
Sebastian Hellwigexternal link www2.informatik.hu-berlin.de/~hellwig/
Mike Herzog
Jan Hieronymus
Christian Kaptur
Grégoire Kerr
Robert König
Karsten Kozempel
Ulrike Krutz
Bettina Kupper
Marcel Lemke
Artur Lippok
Kristian Manthey
Frederik Meysel
Martin Misgaiski-Hass
Simon Mitchell
Malte Müller-Rowold
Christina Mundhenk
David Pfeifferexternal link www.6d-vision.com
Björn Piltz
Martin Regehlyexternal link www.greateyes.de
Hannes Roßmannexternal link www.dlr.de/os/desktopdefault.aspx/tabid-3459/53[...]
Patrick Scherbaum
Adrian Schischmanowexternal link www.dlr.de/os/desktopdefault.aspx/tabid-7286/12[...]
Jan Schulz
Melanie Sell
Robert Spangenberg
Mohamed Tahoun
Silvio Tristram
Jürgen Wohlfeilexternal link www.dlr.de/os/desktopdefault.aspx/tabid-3459/53[...]
Mehmet Yildirim
Marco Zemkeexternal link www2.informatik.hu-berlin.de/~zemke/

© 2020 - Computer Vision, Institut für Informatik, HU Berlin - - Impressum